หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานสถิติการให้บริการห้องประชุม อบต.ชมพู ประจำเดือน มิถุนายน 63 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานสถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานสถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานสถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานสถิติการให้บริการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนกันยายนพ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2