หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ข้อบัญญัติ
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.ชมพู [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่1/2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.1) [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 12 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 23 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 รอบเดอืนตุลาคม ครั้งที่2/2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 70  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 82  
 
แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 60  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 78  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 23 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 70  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 89  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 7 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 264  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 28 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 110  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 65  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) [ 2 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 63  
 
แผนดำเนินงานพ.ศ.2559 [ 21 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 32  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.1) [ 20 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 35  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 31 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)     2