หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 


 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.ชมพู [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่1/2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.1) [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 12 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 23 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 รอบเดอืนตุลาคม ครั้งที่2/2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 60  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 48  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2