หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 


 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 70  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 7 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 245  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 28 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 80  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 56  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) [ 2 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 55  
 
แผนดำเนินงานพ.ศ.2559 [ 21 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 24  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.1) [ 20 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 28  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 31 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 71  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) [ 21 ม.ค. 2557 ]  อ่าน : 105  
 
   1     (2)