หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.ชมพู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศ อบต.ชมพู เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ อบต.ชมพู เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศ อบต.ชมพู เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ อบต.ชมพู เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ อบต.ชมพู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 30 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 144  
 
ประกาศ กท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) [ 26 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์เพิ่มเติม ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564 (การพัฒนาบุคลากร) [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม (การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) [ 26 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ) [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศ อบต.ชมพู เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง ให้เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เม.ย. - ก.ย. 64) [ 14 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)     2      3