หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 10 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ อบต.ชมพู [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
ข้อบังคับของ อบต.ชมพู ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2552 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)