หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.ชมพู  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามประกาศฯ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 17.02 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 52 ท่าน