หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
ประกาศ
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2563  
 

* ให้เจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งป้าย แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้า ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ได้ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563

** กรณีผู้ติดตั้งป้ายใหม่ให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย **

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 14.57 น. โดย คุณ ณภัค สุขหมอน

ผู้เข้าชม 14 ท่าน