หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 135  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน [ 11 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2/2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม 2561) [ 24 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 รอบเดอืนตุลาคม ครั้งที่2/2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 99  
 
  (1)