หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
สภาพสังคม
 
  ประชากรตำบลชมพู มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี

วัด จำนวน 3 แห่ง
  - วัดซำรัง      
  - วัดบ้านน้ำปาด      
  - วัดชมพู      

สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง

ที่พักสงฆ์ จำนวน 19 แห่ง

คริสจักร จำนวน 1 แห่ง
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 15 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 15 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน
    จำนวน 3 แห่ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 9 คน

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

ที่พักสายตรวจ(หมู่ 7 , 15 ) จำนวน 2 แห่ง
  ตำบลชมพู ในหมู่ที่ 1 , 3 เป็นแหล่งโบราณคดี มีการสืบทอดประเพณีการก่อเจดีย์ทรายกลางบ้าน ประเพณีลอยกระทง การละเล่นนางด้ง หมู่ที่ 2 ประเพณีกวนข้าวทิพย์ และหมู่ที่ 14 ประเพณีบุญบั้งไฟ สามารถสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลได้