หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-130-1011
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัด อบต.ชมพู
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายลือศักดิ์ คงสุข
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกฤษณา สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวบุญญรัตน์ หยดย้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชัยสิทธิ์ แสนหิรัญรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม