หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
บุคลากร
 


พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-394-0500
 
สำนักปลัด
 


พันจ่าเอกณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-394-0500


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายณัฐพงศ์ ตระกูลศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวกิตติมา อำภาผิว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจิดาภา จันทร์สา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายพจนารถ จักรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นายกรกช เนียนไทยสง
พนักงานขับรถยนต์


นางวาสนา ทองดอนยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรนุช วุฒิสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวพรนิพา จันทร์ทวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอนันต์ ทรงภู่
พนักงานขับรถยนต์