หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ในท้องถิ่น
ทุ่งโนนสน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาของชาวชมพู
นายบุญชนะ คลองภูเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-992-233
 
กระดานสนทนา
 
 
กรมพลศึกษา ชวน อบต. ภาคเหนือ อบรมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 

              กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพ ในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน  เพื่อสร้างแรงจูงใจ พัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ อาทิ “รู้จักวิทยาศาสตร์การกีฬา” “วิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้” “โภชนาการการกีฬา”  นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ที่ภาคเหนือจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2618-7781-4 ต่อ 108

เขียนโดย   คุณ anniiz

วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 10.23 น. [ IP : 171.96.140.194 ]  
 

            อยากเข้าร่วมรับการอบรม              

เขียนโดย   คุณ นายชาญชัย คงธนพิสิฐกุล

วันที่ 9 มี.ค. 2558 เวลา 15.18 น. [ IP : 203.150.119.112 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)