หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง หน.ฝ่ายการเงิน ที่ไหนว่างบ้างค่ะ   117 1 7 ต.ค. 2562
อบต.บึงพระ ความทุกข์ของผู้อยู่อาศัย กับตลาดนัด ณ หมู่บ้าน ชินลาภัส บึงพระ   100 3 7 ต.ค. 2562
สถ.จ.พิษณุโลก ขอแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล    65 4 6 ต.ค. 2562
อบต.ดงประคำ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์   5763 1 5 ต.ค. 2562
อบต.วัดโบสถ์ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ    3874 5 5 ต.ค. 2562
อบต.วังทอง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   23 1 5 ต.ค. 2562
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้   23 0 4 ต.ค. 2562
อบต.ท่าตาล ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ   2443 3 4 ต.ค. 2562
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน ผุ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(เชียงใหม่)   10 0 4 ต.ค. 2562
สถ.จ.พิษณุโลก หาที่โอนย้าย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ   43 0 3 ต.ค. 2562
ทต.นครไทย งานทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรก ๆ ๆ   15 1 27 ก.ย. 2562
ทต.นครไทย ขอบคุณ และให้กำลังใจเทศบาลค่ะ   18 0 27 ก.ย. 2562
อบต.สมอแข แสดงความคิดเห็น การก่อสร้างประปาส่วนภูมิภาคบริเวฯที่สาธารณะประโยชน์หนองยาว    1202 10 27 ก.ย. 2562
อบต.นครป่าหมาก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   9 0 26 ก.ย. 2562
สถ.จ.พิษณุโลก นิติกรปฏิบัติการ ต้องการโอนย้าย   127 4 26 ก.ย. 2562
ทต.บ้านคลอง น้ำปะปาไม่คอยไหล   23 1 26 ก.ย. 2562
ทต.หัวรอ น้ำประปาขุ่นและมีกลิ่นเหม็น   25 1 26 ก.ย. 2562
สถ.จ.พิษณุโลก โอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   56 0 25 ก.ย. 2562
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 98